Posts Tagged ‘Harm reduction’

Danska politiker också dumma i huvudet?

Posted by: Patrick on 30 september 2009

Danskarna ligger ljusår före Sverige i narkotikadebatten

Posted by: Patrick on 28 september 2009

Stockholm – hög tid för sprututbytesprogram!

Posted by: Patrick on 27 augusti 2009

Mexiko avkriminaliserar droger för personligt bruk

Posted by: Patrick on 21 augusti 2009

Ella Bohlin försvarar nolltoleransen

Posted by: Patrick on 20 augusti 2009

Knarkofobi utbrett i Sverige

Posted by: Patrick on 11 augusti 2009

2000-talets förbudstid

Posted by: Patrick on 27 juli 2009

Debatt i P1

Posted by: Patrick on 19 juli 2009

Debatten tar ordentlig fart, kanske.

Posted by: Patrick on 11 juli 2009

Västafrika hamnar i kläm

Posted by: Patrick on 09 juli 2009